e-mikroskopy.pl

Huvitz Panasis

Producentem oprogramowania mikroskopowego Panasis jest koreańska firma Huvitz. Panasis służy do akwizycji i archiwizacji obrazów z mikroskopu. Nawet w wersji BASIC program odznacza się nowoczesnym i świetnie zoptymalizowanym interfejsem. Fukcjonalność rośnie progresywnie wraz z wyborem wyższych wersji: od prostych pomiarów morfometrycznych do najbardziej zaawansowanej analizy obrazu. Najbardziej zaawansowana wersja programu PROFESSIONAL steruje zmotoryzowanymi elementami mikroskopów: wysokością głowicy oraz ruchem X-Y stolika. Uzyskane stopnie swobody pozwalają na automatyczą analizę preparatu i generowanie obrazów trójwymiarowych łącznie z pełną statystyką wyników pomiarów.

 

Najważniejsze funkcje

BASIC STANDARD ADVANCED AUTOMATION PROFESSIONAL
Przechwytywanie żywego obrazu z kamery (WDM, TWAIN)
Przechwytywanie poklatkowe      
Pomiary plaminetryczne (2D)
Pomiary na żywo (2D
Automatyczne pomiary 2D      
Tworzenie raportów
Funkcje korekty obrazu oraz filtry graficzne  
Narzędzia do gromadzenia danych  
Przetwarzanie obrazów  
Profil liniowy      
Histogram      
Automatyczne zliczanie obiektów      
Manualny Multi-Foucs
Multi-Focus w czasie rzeczywistym
składanie obrazów panoramicznych na żywym obrazie poprzez ruch stolikiem
 
EDF (rozszerzona głębia ostrości)      
Manualny Tiling
Tiling w czasie rzeczywistym  
Tiling automatyczny      
HDR (poszerzony zakres dynamiczny)      
Narzędzia pomiarów 3D      
Skanowanie powierzchni 3D      
Automatyczne wyostrzanie AF      
AMS
(Automatic Measurement System) automatycznie rozpoznaje używany w danej chwili obiektyw i kojarzy z nim odpowiednie parametry kalibracyjne; umożliwia automatyczne wyliczanie rzeczywistych wymiarów niezależnie od wybranego powiększenia
     
IL
(Intelligent Light) kojarzy intensywność oświetlenia z danym obiektywem i automatycznie zmienia ją wraz obrotem rewolweru; zapobiega to udarowi świetlnemu przy zmianie powiększenia i zdecydowanie przyspiesza obserwację
     
ECO
automatyczne wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie
     
Sterowanie zmotoryzowanym stolikiem      
Sterowanie zmotoryzowaną osią Z      
           
Funkcje specjalne
 •   automatyczny system alarmowy: alarm zmiany urządzenia  obrazującego, automatyczna aktywacja odzysku ustawień
 •   odzysk One Push Recovery: ustawienia kopii zapasowej oraz funkcji odzyskiwania (kamera, kalibracja, itp.)
 •   pomoc zdalna : pomoc zdalna przez komunikację z serwerem serwerem firmy HUVITZ

 

Najważniejsze cechy

Wsparcie różnych urządzeń obrazujących
Wysoka kompatybilność oprogramowania umożliwia współpracę z różnymi profesjonalnymi urządzeniami zdolnymi do przechwytywania obrazów w czasie rzeczywistym takimi jak: aparaty cyfrowe, frame grabbery mikroskopów optycznych
i elektronowych, a także sprzętu medycznego i skanerów. (Wspierane są źródła WDM, TWAIN z komunikacją poprzez różne wejścia wideo).
Asystent ustawienia ostrości
Podczas obserwacji obrazu transmitowanego na żywo z urządzenia, narzędzie umożliwia weryfikację, czy aktualne ustawienie ostrości zostało przeprowadzone optymalnie. W tym celu należy zaznaczyć cały obraz lub jego interesującą część
i zmieniać ustawienia ostrości - asystent pomoże w ustaleniu optymalnego ustawienia.
Funkcja Time Lap
Oprogramowanie Panasis umożliwia nagrywanie filmów w formacie *.avi (do 2 GB)
oraz wykonywanie sekwencji zdjęć z zadanym interwałem czasowym. Zaimplementowane narzędzia pozwalają na wykonanie dokumentacji procesów szybko- oraz wolnozmiennych w obserwowanym pod mikroskopem obiekcie
Edycja obrazu
Jeśli obraz uzyskany bezpośrednio z urządzenia obrazującego nie jest w pełni satysfakcjonujący istnieje możliwość poprawy jasności, kontrastu, gamma oraz wyrównanie histogramu, czy też zastosowanie inwersji obrazu. Dzięki narzędziom obraz może zostać przekształcony w sposób spełniający wymagania użytkownika.
Przetwarzanie obrazu
Podczas pracy istnieje możliwość zastosowania złożonych filtrów przestrzennych oraz morfologicznych i wyostrzających krawędzie, które w prosty sposób pozwalają użytkownikowi przetwarzać obrazy oraz poprawić dokładność wykonywanych pomiarów.
Kalibracja
Kalibracja toru pomiarowego dla dowolnego systemu powiększeń może zostać przeprowadzona w łatwy i szybki sposób za pomocą standardowego mikrometru stolikowego ze skalą liniową. Nałożenie skali oraz wykonanie pomiarów można prowadzić zarówno na przechwyconym zdjęciu, jak i na obrazie transmitowanym na żywo. Możliwa jest również zmiana wyświetlanych jednostek, zgodnie z wymogami użytkownika
Automatyczna Kontrola Współczynnika Kalibracji
W przypadku zastosowania kodowanych rewolwerów obiektywowych, funkcja AMS (Automatic Measuring System) umożliwia automatyczną zmianę współczynnika kalibracyjnego, zgodnego z zastosowanym obiektywem. Pozwala ona na uniknięcie wykonywania dodatkowych czynności oraz uniknięcia potencjalnych błędów.
Automatyczne Sterowanie Oświetleniem
Funkcja IL umożliwia zaprogramowanie, a następnie automatyczną zmianę intensywności oświetlenia, optymalnie zestrojonego z zastosowanymi obiektywami. Współpraca jest możliwa tylko i wyłącznie z mikroskopami wyposażonymi w kodowany rewolwer obiektywowy.
Pomiary na obrazie transmitowanym na żywo
Oprogramowanie umożliwia prowadzenie pomiarów oraz analizę na obrazie transmitowanym na żywo. Dzięki temu pewne zadania, szczególnie związane z kontrolą jakości produktu, można wykonywać szybciej, jednocześnie minimalizując błędy i zwiększając dokładność i niezawodność pomiaru.
Pozostałe narzędzia pomiarowe oraz adnotacje
Dostępne w oprogramowaniu narzędzia umożliwiają realizację pomiarów m.in. długości, powierzchni, kąta, promienia okręgu, łuku, długości obrysu linią łamaną, wielokąta, a także zliczanie obiektów itp. Dodatkowo możliwe jest łączenie ze sobą pomiarów, co otwiera szerokie spektrum dodatkowych narzędzi. Zastosowano również funkcję umożliwiającą wprowadzania opisów, uwag oraz symboli.
Wyniki pomiarów i statystyki
Wszystkie wyniki pomiarów oraz zliczeń obiektów zestawione są w przejrzystej tabeli i mogą zostać wyeksportowane do edytowalnego raportu. Dodatkowo na podstawie wykonanych pomiarów wyliczane są wartości statystyczne jak maksimum, minimum, średnia oraz odchylenie standardowe.
Multi-Focus / Live Multi-Focus (Wersja Standard)
W związku z nieodłączną cechą każdego układu optycznego, jaką jest ograniczona głębia ostrości, oprogramowanie zostało wyposażone w funkcję Multi-Focus, za pomocą której można złożyć zdjęcia wykonanych z różną głębią w jedno w pełni ostre zdjęcie.
Multi-Focus / Live Multi-Focus (Wersja Standard)
W związku z nieodłączną cechą każdego układu optycznego, jaką jest ograniczona głębia ostrości, oprogramowanie zostało wyposażone w funkcję Multi-Focus, za pomocą której można złożyć zdjęcia wykonanych z różną głębią w jedno w pełni ostre zdjęcie. Funkcja Live Multi-Focus służy do pozyskiwania zdjęć o rozszerzonej głębi ostrości w czasie rzeczywistym. Po uruchomieniu funkcji użytkownik przesuwa preparat w osi Z, w tym czasie zdjęcia przechwytywane są automatycznie, a po zakończeniu łączone w jedno ostre zdjęcie.
Tiling / Live Tiling (Wersja Standard)
Ograniczenia związane z polem widzenia obiektywu uniemożliwiają użytkownikowi mikroskopu obserwację całego preparatu. Narzędzie Tiling zostało specjalnie stworzone do przechwytu poszczególnych obrazów obiektu i złożenia w zdjęcie panoramiczne. Funkcja Live Tiling umożliwia automatyczne przechwytywanie i zszywanie ze sobą zdjęć. Praca operatora ogranicza się tylko i wyłącznie do powolnego przesuwania mechanicznego stolika przedmiotowego w osiach X oraz Y.
Pakiet narzędziowy 3D Profiler (Opcja)
obliczeniowe, pozwala na odtworzenie topografii powierzchni, przeprowadzenie pomiarów profilometrycznych oraz 3D.

5 produkt(ów)

na stronę

 1. Panasis Basic

  Panasis Basic

  Oprogramowanie Panasis Basic koreańskiej firmy HUVITZ do akwizycji obrazu z mikroskopów, jego archiwizacji, manualnej syntezy w o osiach X-Y-Z  i prowadzenia pomiarów morfometrycznych.

  • interaktywne sterowanie kamerą
  • przechwytywanie WDM, TWAIN
  • pomiary 2D oraz pomiary na żywym obrazie
  • manualny Multi-Foucs (ręczne składanie obrazów w jeden ostry)
  • manualny Tiling (ręczne składanie obrazów panoramicznych)
  • rejestracja zdjęć, pomiary, manualna synteza zdjęć
  • regulacja składowych RGB, kontrastu, jasności, kształtu i położenia
  • nanoszenie strzałek, linii oraz opisów z możliwością eksportu danych do MSExcel i OpenOffice
  • tworzenie raportów
  Zobacz więcej ...
 2. Panasis Standard

  Panasis Standard

  Oprogramowanie Panasis Standard - koreańskiej firmy Huvitz do akwizycji obrazu z mikroskopów, jego archiwizacji, automatycznej syntezy w o osiach x,y,z,  i prowadzenia pomiarów morfometrycznych.

  • łączone pomiary 2D
  • narzędzie gromadzenia danych
  • przetwarzanie obrazów
  • multi-Focus w czasie rzeczywistym
  • tiling w czasie rzeczywistym
  • AMS (automatycznie rozpoznaje używany w danej chwili obiektyw i kojarzy z nim odpowiednie parametry kalibracyjne)
  • IL (kojarzy intensywność oświetlenia z danym obiektywem i automatycznie zmienia ją wraz obrotem rewolweru)
  • ECO (automatyczne wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie)
  • sterowanie zmotoryzowanym stolikiem
  • sterowanie zmotoryzowaną osią Z
   - - - - - - - - - - - - -
  • interaktywne sterowanie kamerą
  • przechwytywanie WDM, TWAIN
  • pomiary 2D oraz pomiary na żywym obrazie
  • manualny Multi-Foucs (ręczne składanie obrazów w jeden ostry)
  • manualny Tiling (ręczne składanie obrazów panoramicznych)
  • rejestracja zdjęć, pomiary, manualna synteza zdjęć
  • regulacja składowych RGB, kontrastu, jasności, kształtu i położenia
  • nanoszenie strzałek, linii oraz opisów z możliwością eksportu danych do MSExcel i OpenOffice
  • tworzenie raportów
  Zobacz więcej ...
 3. Panasis Advanced

  Panasis Advanced

  Zaawanosowne oprogramowanie do akwizycji obrazu z mikroskopów, jego archiwizacji, automatycznej syntezy w o osiach X-Y-Z  i prowadzenia pomiarów morfometrycznych.

  • automatyczne pomiary 2D
  • profil liniowy
  • histogram
  • automatyczne zliczanie obiektów
   - - - - - - - - - - - - -
  • łączone pomiary 2D
  • narzędzie gromadzenia danych
  • przetwarzanie obrazów
  • multi-Focus w czasie rzeczywistym
  • tiling w czasie rzeczywistym
  • AMS (automatycznie rozpoznaje używany w danej chwili obiektyw i kojarzy z nim odpowiednie parametry kalibracyjne)
  • IL (kojarzy intensywność oświetlenia z danym obiektywem i automatycznie zmienia ją wraz obrotem rewolweru)
  • ECO (automatyczne wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie)
  • sterowanie zmotoryzowanym stolikiem
  • sterowanie zmotoryzowaną osią Z
   - - - - - - - - - - - - -
  • interaktywne sterowanie kamerą
  • przechwytywanie WDM, TWAIN
  • pomiary 2D oraz pomiary na żywym obrazie
  • manualny Multi-Foucs (ręczne składanie obrazów w jeden ostry)
  • manualny Tiling (ręczne składanie obrazów panoramicznych)
  • rejestracja zdjęć, pomiary, manualna synteza zdjęć
  • regulacja składowych RGB, kontrastu, jasności, kształtu i położenia
  • nanoszenie strzałek, linii oraz opisów z możliwością eksportu danych do MSExcel i OpenOffice
  • tworzenie raportów
  Zobacz więcej ...
 4. Panasis Automation

  Panasis Automation

  Oprogramowanie do bardzo zaawanowanej, automatycznej akwizycji i analizy obrazu z mikroskopów zmotoryzowanych, jego archiwizacji, automatycznej syntezy w o osiach X-Y-Z  i prowadzenia pomiarów morfometrycznych.

  • time Laps (zdjecia poklatkowe)
  • tiling automatyczny (automatyczne komponowanie zdjęć w jedno zdjęcie panoramiczne poprzez sterowanie ruchem stolika)
  • HDR (poszerzony zakres dynamiczny)
  • narzędzia pomiarów 3D
  • skanowanie powierzchni 3D
  • automatyczne wyostrzanie AF
   - - - - - - - - - - - - -
  • łączone pomiary 2D
  • narzędzie gromadzenia danych
  • przetwarzanie obrazów
  • multi-Focus w czasie rzeczywistym
  • tiling w czasie rzeczywistym
  • AMS (automatycznie rozpoznaje używany w danej chwili obiektyw i kojarzy z nim odpowiednie parametry kalibracyjne)
  • IL (kojarzy intensywność oświetlenia z danym obiektywem i automatycznie zmienia ją wraz obrotem rewolweru)
  • ECO (automatyczne wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie)
  • sterowanie zmotoryzowanym stolikiem
  • sterowanie zmotoryzowaną osią Z
   - - - - - - - - - - - - -
  • interaktywne sterowanie kamerą
  • przechwytywanie WDM, TWAIN
  • pomiary 2D oraz pomiary na żywym obrazie
  • manualny Multi-Foucs (ręczne składanie obrazów w jeden ostry)
  • manualny Tiling (ręczne składanie obrazów panoramicznych)
  • rejestracja zdjęć, pomiary, manualna synteza zdjęć
  • regulacja składowych RGB, kontrastu, jasności, kształtu i położenia
  • nanoszenie strzałek, linii oraz opisów z możliwością eksportu danych do MSExcel i OpenOffice
  • tworzenie raportów
  Zobacz więcej ...
 5. Panasis Professional

  Panasis Professional

  Oprogramowanie do bardzo zaawanowanej, automatycznej akwizycji i analizy obrazu z mikroskopów zmotoryzowanych, jego archiwizacji, automatycznej syntezy w o osiach X-Y-Z  i prowadzenia pomiarów morfometrycznych.

  • profil liniowy
  • histogram
  • automatyczne zliczanie obiektów
  • automatyczne pomiary 2D
   - - - - - - - - - - - - -
  • time Laps (zdjecia poklatkowe)
  • tiling automatyczny (automatyczne komponowanie zdjęć w jedno zdjęcie panoramiczne poprzez sterowanie ruchem stolika)
  • HDR (poszerzony zakres dynamiczny)
  • narzędzia pomiarów 3D
  • skanowanie powierzchni 3D
  • automatyczne wyostrzanie AF
   - - - - - - - - - - - - -
  • łączone pomiary 2D
  • narzędzie gromadzenia danych
  • przetwarzanie obrazów
  • multi-Focus w czasie rzeczywistym
  • tiling w czasie rzeczywistym
  • AMS (automatycznie rozpoznaje używany w danej chwili obiektyw i kojarzy z nim odpowiednie parametry kalibracyjne)
  • IL (kojarzy intensywność oświetlenia z danym obiektywem i automatycznie zmienia ją wraz obrotem rewolweru)
  • ECO (automatyczne wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie)
  • sterowanie zmotoryzowanym stolikiem
  • sterowanie zmotoryzowaną osią Z
   - - - - - - - - - - - - -
  • interaktywne sterowanie kamerą
  • przechwytywanie WDM, TWAIN
  • pomiary 2D oraz pomiary na żywym obrazie
  • manualny Multi-Foucs (ręczne składanie obrazów w jeden ostry)
  • manualny Tiling (ręczne składanie obrazów panoramicznych)
  • rejestracja zdjęć, pomiary, manualna synteza zdjęć
  • regulacja składowych RGB, kontrastu, jasności, kształtu i położenia
  • nanoszenie strzałek, linii oraz opisów z możliwością eksportu danych do MSExcel i OpenOffice
  • tworzenie raportów
  Zobacz więcej ...

5 produkt(ów)

na stronę

Wybrani producenci